Credit control software
Eénvoudig en transparant credit management

De rol van credit controllers wordt steeds belangrijker maar tegelijkertijd ook complexer. Klanten trachten meer en meer om hun betalingen uit te stellen en de communicatiemogelijkheden om hen te overtuigen worden steeds uitgebreider. Daardoor is het voor een credit controller zeer moeilijk geworden om op elk moment een accuraat beeld te hebben van de laatste status van een klant, van alle gemaakte, nagekomen en niet-nagekomen beloftes. Tegelijkertijd moet men overleggen en samenwerken met diverse interne departementen zoals sales, customer service, …

 

Bespaar tijd!
Voor de Credit Controller
Duidelijk overzicht
van de actielijst in de boordtabel met overzicht van alle openstaande saldo’s, zoals vervallen facturen, beloftes, betwistingen, …

Bepaal zelf de aanpak per klant
met procedures die u kan instellen en segmenteren per klant of type klant.

Vereenvoudigde interne en externe communicatie
met de geïntegreerde iController mailbox in plaats van aparte folders aan te maken in de inbox.

Alle klantengegevens op 1 plaats
met de volledige klantenfiche inclusief het historisch betalingsgedrag, berichten, documenten, etc…
Eenvoudig rapporteren naar management

uitgebreide rapporteringen zoals aging balance, te verwachten kas instroom, gemiddelde aantal dagen klantenkrediet, belangrijkste debiteuren, …

Alle klantengegevens op 1 plaats
Een betere opvolging!

iController helpt credit controllers om hun job beter, sneller en overzichtelijker te kunnen uitvoeren waardoor ze meer tijd hebben voor andere strategische activiteiten. Met iController kunnen bedrijven hun klanten op een correcte maar actieve manier aansporen tot betaling van de openstaande facturen en tegelijkertijd toch de klantenrelatie bewaren.

iController klanten ervaren een daling van 30 tot 60% in vervallen saldo’s wanneer ze met de applicatie aan de slag gaan.

Live demo